Shenzhen Bauway Technology Limited
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $404,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

            

Product EvaluationVaporizer Pens
For dry flower and Herbs

Shenzhen BAUWAY Technology Limited

 

is a professional and high-tech manufacturer specializing in the development,

production and marketing of electronic cigarettes for 9 years

and  with CE/ROHS/MSDS/Medical ISO 13485 Certificates.

 

 - Founded in 2006

 

- 200-300 employees
 
- 5,000 sq . m  dustless workshop
 
- 9 years e cig R&D Team

Eling
Loading
Susan
Loading
Lancy
Loading
Summer
Loading
Shally
Loading
yanagi
Loading